TransmisjaNa żywo

Działania inwestycyjne w naszej parafialnej winnicy

Utworzono: czwartek, 28 wrzesień 2023Inwestycje dotyczące budynku kościoła 


1.Remont schodów głównych.

Zgodnie z zapowiedzią od połowy sierpnia zostały podjęte prace remontowe przy głównych schodach do naszej świątyni. Ponieważ większa część schodów jest odsłonięta, a przez to jest poddana na działania atmosferyczne : wody deszczowej, słońca, mrozu, co sprawiło, że wiele elementów granitowych straciło swoją trwałą przyczepność z podłożem, a kilka odpadło stwarzając niebezpieczeństwo podczas chodzenia. Dodatkowo wypływające wypłukane kleje, pomimo wcześniejszych czyszczeń, ciągle powodowały nieestetyczny wizerunek głównego wejścia do naszej świątyni. Taki stan rzeczy wymagał podjęcia przed zimą koniecznego remontu. Dokonano najpierw demontażu poszczególnych płyt z odkrytej części schodów i murów bocznych co pokazało bardzo zły stan schodów i murów w swojej strukturze betonowej, która była już bardzo mocno skruszała , nawet do 50% i równocześnie mocno zawilgocona. Dokonano skucia zniszczonego materiału do trwałych powierzchni, uzupełnienia nową substancją do odtworzenia pełnej formy wszystkich elementów. Została wykonana iniekcja krystaliczna dla odcięcia wilgoci z gruntu oraz hydroizolacja z zastosowaniem odpowiednich preparatów. Zniszczone, popękane, zużyte płyty granitowe zostały wymienione na nowe a pozostałe poddane gruntownemu oczyszczeniu z betonu, klejów, zanieczyszczeń. Po ponownym ułożeniu płyt na schodach i murach, część remontowana oraz pozostała część wejścia z murami została wyczyszczona, zaimpregnowana, nałożone zostały nowe fugi i na nowo zamocowane poręcze. Na prace jest udzielona pięcioletnia gwarancja.

Koszt wykonanych prac:

Materiały: 6721 zł

Zakup płyt granitowych: 3900 zł

Poręcz: 3000 zł

Wykonanie usługi: 22500 zł z tej kwoty firma udzieliła 1000 zł rabatu.

Razem: 36121 zł

Ze składek zbieranych przez Radę Parafialną na ten cel z drugich niedziel miesiąca w VII – 11116,86 zł, VIII -10461,00 zł, IX – 10678,17 zł czyli razem złożono w nasze j wspólnocie kwotę : 32256,03 zł, na konto wpłynęło : VII 1150 zł, VIII – 2000 zł, IX – 1550 zł, razem : 4700 zł i dodatkowo w kopertach 1300 zł co łącznie dało sumę : 38256,03 zł.

Do całkowitego zakończenia prac przy schodach konieczne jest jeszcze poprawienie kostki z jej wyprofilowaniem w stronę placu oraz zrobieniem kratki odpływowej przed zejściem do piwnic kościoła i odprowadzeniem wody opadowej do kanalizacji deszczowej. Prosimy więc o taką składkę na dalsze prace w miesiącu październiku.

W imieniu całej Wspólnoty Parafialnej dziękuję wszystkim zaangażowanym w to dzieło: Radzie Parafialnej, wszystkim ofiarodawcom według swoich możliwości i hojności serca oraz Firmie, która podjęła się tego zadania i za jego wykonanie. Bóg zapłać.

2. WNIOSEK POD NAZWĄ: Termomodernizacja budynku kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

16.09 2019 r. po złożeniu prośby do Kurii Diecezjalnej Parafia uzyskała zgodę ks. Bpa Ordynariusza na złożenie wniosku i podpisanie umowy na przyjęcie dofinansowania z NFOŚiGW w ramach ww. zadania w programie: Budownictwo energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie. Powstały w 2019 r. nabór do tego programu termomodernizacji dawał nam jako parafii wielka szansę podjęcia prac remontowo-modernizacyjnych przy naszej świątyni prawie na wszystkich płaszczyznach koniecznych działań dla przyszłościowego właściwego funkcjonowania. Konieczne było i nadal jest wykonanie docieplenia ścian i podziemia z odwodnieniem oraz wymiana okien i drzwi, co wiąże się ze stratami ciepła; wymiana i przystosowanie do obowiązujących norm instalacji elektrycznej – nikt nie podbije protokołu sprawności instalacji, a do tego powstające przepięcia choćby na wzmacniaczu nagłośnienia; wymiana systemu ogrzewania , który co roku naprawiamy, a wydajność pracy jest coraz słabsza; zastosowanie fotowoltaiki dla obniżenia kosztów energii. Wykonanie tych wszystkich prac o własnych możliwościach finansowych jest dla parafii nieosiągalne, ale możliwe przy wsparciu finansowym jakie może udzielić państwo przez NFOŚiGW dofinansowując 90% wartości całego projektu przy 10 % wkładu własnego. Dlatego zostały podjęte odpowiednie kroki: przygotowanie audytu energetycznego, szeregu oświadczeń, decyzji i samego wniosku na wartość 1 606 538 zł ( jeden milion sześćset sześć tysięcy pięćset trzydzieści osiem zł). Złożony wniosek przeszedł pierwszą ocenę, ale niestety dalsze etapy realizacji zatrzymane zostały przez czas pandemii. Gdy wydawało się, że cały program nie będzie już realizowany, to w listopadzie 2022 r. NFOŚiGW powrócił do jego kontynuacji. Nasz projekt od listopada przeszedł kolejne dwa etapy oceny, a w sierpniu został przeprowadzony proces negocjacyjny ,dotyczący dalszych procedur w celu podpisania umowy z NFOSiGW realizowania zadania. Obecnie został złożony cały harmonogram poszczególnych zadań całego projektu, który powinien się zakończyć do 30.09. 2025 r. Obecnie stajemy przed istotną decyzją, czy podjąć się jako parafia zrealizowania tego projektu? Pytanie jest istotne ponieważ po czterech latach realne koszty wykonania tego zadania zdecydowanie się zwiększyły przez wzrost cen materiałów i samej pracy. Kwota przewidziana w projekcie nie może być podwyższona, ale żeby wykonać to zadanie i osiągnąć zamierzone cele i wskaźniki w projekcie według obecnych kosztorysów, trzeba doliczyć jeszcze do wartości 1 606 538 zł około 1 000 000 zł czyli razem 2 700 000 zł. Co to oznacza? Na wkład własny w parafii musimy uzbierać około 200 000 zł i ten dodatkowy 1 000 000 zł jako wzrost kosztów uzyskać w formie pożyczki przez NFOŚiGW w preferencyjnym kredycie na 2% do 15 lat spłat z możliwością wcześniejszego spłacenia. Średnia rata na miesiąc wynosiłaby około 6 tys. zł jako dodatkowa kwota miesięczna oprócz stałych kosztów utrzymania miesięcznego parafii. Po pierwszym usłyszeniu są to duże sumy, miliony, tysiące, ale jeśli na Eucharystii uczestniczy około 1600 – 1800 wiernych co daje około 400 rodzin to każda rodzina odkładając przynajmniej 20 zł dodatkowo każdego miesiąca na ten kredyt inwestycyjny jako taka wspólnota jest w stanie zgromadzić 8000 zł takich środków miesięcznie. Te sprawy omówiliśmy na spotkaniu Rady Parafialnej, aby przedstawić Wam, drodzy Parafianie do zastanowienia i podjęcia decyzji w takim naszym małym referendum na ankiecie z deklaracją o gotowości podjęcia takiego działania dla naszej Świątyni i naszej Wspólnoty Parafialnej, dla Pana Jezusa mieszkającego pośród nas. Jako proboszcz wraz z księżmi wikariuszami nie mogę narzucić takiej decyzji. Jednak widzimy z Radą Parafialną jedyną szansę podjęcia i zrealizowania koniecznych prac przy naszym kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Polecam Wam tą naszą tak ważną sprawę ufnej modlitwie.

ks. Dariusz Gościmiński - proboszcz


Prosimy o dalsze wsparcie materialne

Konto bankowe parafii PKO BP I o Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

InformacjaNasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj171
Wczoraj3518
Ogółem2792281