TransmisjaNa żywo

Liturgiczna Służba Ołtarza

Utworzono: sobota, 01 grudzień 2012

Rozpoczęcie działalności w naszej parafii to 1979 rok.
Aktualna liczba członków: 20 osób
Opiekun z ramienia parafii: ks. Kamil Sowa
Osoby świeckie odpowiedzialne: Ryszard Jachimowski
Termin spotkań: każdy wtorek po Mszy Świętej wieczornej


Początki

Liturgiczna Służba Ołtarza istnieje od samego początku istnienia parafii Podwyższenia Krzyża Św. w Rzeszowie. Możemy przyjąć, że od kiedy zaczęły być odprawiane Msze św. w kaplicy nowo powstałej parafii, pojawili się pierwsi ministranci. Potwierdzają to zdjęcia z uroczystości parafialnych w pierwszych latach jej istnienia, np. z procesji Bożego Ciała, jaka odbyła się 14 czerwca 1979 r. Już wtedy liczna rzesza chłopców pragnęła służyć do Mszy św., a co za tym idzie dawać świadectwo wiary, które w latach 1978-89 nabierało szczególnego znaczenia.

Zmieniali się księża opiekunowie, a także sami ministranci, ale nic nie zmieni celu, w jakim ci chłopcy przychodzili i nadal przychodzą do Ołtarza – chcą Służyć Chrystusowi i być najbliżej Niego podczas sprawowania Eucharystii. 

Ministranci zostali podzieleni na poszczególne stopnie i w tych małych grupach uczestniczą w zbiórkach. W większości prowadzą je starsi lektorzy lub animatorzy LSO. Formacja jest prowadzona według ogólnopolskiego programu opracowanego jeszcze przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej (podręczniki i zeszyty ćwiczeń wydane przez kurię krakowską).

Formacja LSO

Kandydat

Kandydatami zostają zwykle chłopcy po I Komunii Św. Niekiedy są to także starsi uczniowie, którzy wyrażają chęć zostania ministrantami. Pierwsze spotkania wprowadzają kandydatów w wymagania i obowiązki ministranta. Jeśli chłopcy postanawiają nadal uczestniczyć w zbiórkach, zostają przyjęci w poczet kandydatów na ministrantów. Odbywa się to w czasie mszy św., podczas której otrzymują komże. Od tej pory mogą służyć przy ołtarzu, ale nie wykonują jeszcze żadnych funkcji, chyba, że zabraknie ministrantów, a oni sami potrafią ich zastąpić. 

Okres kandydatury trwa około jednego roku. Włączenie kandydatów w poczet ministrantów odbywa się przed wakacjami. Chłopcy otrzymują wówczas kołnierzyki i legitymacje LSO. Po uroczystej mszy św. odbywa się spotkanie, w którym uczestniczą nowoprzyjęci ministranci wraz z rodzicami,  ksiądz proboszcz, ks. opiekun parafialny oraz animator prowadzący grupę.

Choralista

Choralista to drugi rok formacji LSO. Jego zadaniem jest znajomość odpowiedzi i śpiewów używanych podczas liturgii, a szczególnie mszy św. a także posługiwanie się dzwonkami i gongiem. Jest to także rok, w którym ministrant pogłębia zdobytą wcześniej wiedzę i praktyczne umiejętności.

Ministrant Światła

Ministrant Światła nosi świece podczas liturgii. Poza tym poznaje lepiej Chrystusa, który jest „Światłością oświecającą każdego człowieka”. Posługę ministranta światła widzimy zwykle podczas większych uroczystości parafialnych.

Ministrant Księgi

Ministrant Księgi zna i troszczy się o księgi liturgiczne. Podczas liturgii przynosi i odnosi mszał oraz inne księgi: lekcjonarz, modlitwę wiernych, agendę.

Ministranci Ołtarza

Stopień Ministranta Ołtarza kończy etap formacji ministranckiej. Chłopcy ci przynoszą kielich oraz ampułki do ołtarza, idą z pateną w czasie Komunii św., jednym słowem sprawują funkcje najbliżej ołtarza. Mogą także nosić krzyż i pełnić posługę ministranta kadzidła.

Lektorzy

Zdobycie stopnia ministranta ołtarza nie kończy formacji LSO. Wyróżniający się ministranci mogą zostać lektorami, czyli czytać Słowo Boże podczas zgromadzenia liturgicznego. Jest to wielki zaszczyt, do którego trzeba się dobrze przygotować. Kandydaci na lektorów biorą udział w Dekanalnym Kursie Lektora, jaki odbywa się zwykle co roku w poszczególnych dekanatach. Po pomyślnym zakończeniu kursu, otrzymują uroczyste błogosławieństwo od ks. Biskupa Ordynariusza w czasie Diecezjalnej Pielgrzymki LSO do Katedry Rzeszowskiej w Wielki Czwartek.

Strojem lektora jest alba. Co tydzień odbywają się zbiórki, na których lektorzy pogłębiają swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Animator LSO

Zadaniem animatora jest przygotowywanie i czuwanie nad przebiegiem liturgii, a także pomaganie młodszym ministrantom w formacji poprzez cotygodniowe spotkania w grupach, na których rozważane jest Pismo Święte, dokumenty Kościoła dotyczące liturgii, a także zagadnienia dotyczące właściwej formacji chłopca na danym stopniu ministranckim. Oczywiście nie brakuje też ćwiczeń praktycznych w kościele, gdzie zgodnie z powiedzeniem „przez ćwiczenia do mistrza” ministranci nabywają umiejętności praktyczne.

 

Rok formacyjny w parafii

W ciągu roku formacyjnego Służba Liturgiczna bierze udział w rozgrywkach sportowych – najczęściej w piłkę nożną, organizowane również ogniska i różnorodne spotkania. Ministranci i lektorzy naszej parafii uczestniczą również w rozmaitych pielgrzymkach m.in. do Kalwarii Pacławskiej i Przemyśla a także do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Organizowane są zabawy andrzejkowe i karnawałowe. Zdarza się również, że ministrantów odwiedzi św. Mikołaj, i oprócz rózgi przyniesie słodkie upominki. Ponadto ministranci mieli okazję poznać Wyższe Seminarium w Duchowne w Rzeszowie, a także spotkać się w naszej parafii z jego klerykami. 

W tym roku, już po raz trzeci, ministranci przebywali na rekolekcjach wakacyjnych pod nazwą „Wakacje z Bogiem” w Kotanii. Rekolekcje takie pozwalają doskonalić swoje umiejętności praktyczne, oraz pogłębiać swoją wiarę poprzez codzienną mszę św., modlitwę, a także pracę na spotkaniach w grupach. Nie brakuje także rozrywki, podczas której wszyscy świetnie się bawią. 

Liturgiczna Służba Ołtarza działająca przy naszej parafii serdecznie zaprasza wszystkich chłopców, którzy ukończyli II klasę szkoły podstawowej i są chętni do służenia Chrystusowi w kościele. Wszyscy starsi mogą podjąć się posługi lektoratu, czytając Słowo Boże w czasie mszy świętej.

 

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Wpłaty na potrzeby parafii

Informacja

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

✉ parafia (.M.) podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj1669
Wczoraj2733
Ogółem3415141