TransmisjaNa żywo

Nie poddawaj się...

"Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!" (Ga 5, 1)

Czcij ojca twego i matkę

"Dzieci, bądźcie posłuszne w Panu waszym rodzicom, bo to jest sprawiedliwe. Czcij ojca twego i matkę - jest to pierwsze przykazanie z obietnicą - aby ci było dobrze i abyś był długowieczny na ziemi" (Ef 6, 1-3)

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Początki

         Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy naszej parafii powstało przy aprobacie ks. proboszcza Franciszka Kołodzieja 24 stycznia 1994r. Założycielem Koła był pan Tadeusz Ciupak, który w przeprowadzonych wyborach został pierwszym jego prezesem i funkcję tę pełnił w latach 1995-1997. W skład zarządu weszli wówczas: z-ca Prezesa Maria Pachorek, skarbnik - Małgorzata Tutak, sekretarz - Elżbieta Wólczańska.

         Pierwszym opiekunem z ramienia parafii został wówczas ks. Kazimierz Winnicki, który wspierał tworzące się Koło w latach 1994-1998. 

         Obecnie funkcję prezesa Koła pełni pan Leszek Lenartowicz, v-ce prezesem jest pani Maria Pachorek, skarbnikiem – Stanisława Majoch, sekretarzem – Renata Blok i członkiem zarządu – Tadeusz Blok.

         Koło przy naszej parafii działa w oparciu o Statut SRK Diecezji Rzeszowskiej zatwierdzony przez s. biskupa ordynariusza Kazimierza Górnego.

Cele działania SRK

         Głównym celem Stowarzyszenia jest wpływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

         Do zadań Stowarzyszenia należy:

  • podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,

  • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju,

  • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

  • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

         Główne cele działalności parafialnego SRK to:

1. Praca z młodzieżą poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi kultury, oświaty, sportu, z przedstawicielami prawa i lekarzami.

2. Spotkania tematyczne z rodzicami i dziećmi.

3. Prowadzenie kiosku parafialnego – punktu sprzedaży książek, prasy katolickiej i dewocjonaliów.

4. Wydawanie gazetki parafialnej „Nasz znak”.

         Wielkim przedsięwzięciem w działalności Koła była decyzja podjęta na zebraniu Koła w dniu 21.05.1996r. dotycząca uruchomienia Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z naszej parafii. Głównymi inicjatorami jej powstania byli: ks. Kazimierz Winnicki - ówczesny opiekun Koła, oraz pani Maria Pachorek i jej śp. mąż pan Józef Pachorek. Pierwszym kierownikiem Świetlicy został pan Tadeusz Blok.

         Parafialne Koło SRK uczestniczyło także w życiu politycznym kraju i regionu, biorąc czynny udział w promowaniu członka Zarządu SRK Diecezji Rzeszowskiej dr inż. Józefa Górnego - v-ce Prezydenta Miasta Rzeszowa - kandydata SRK na posła do Sejmu z listy wyborczej AWS, jak również popierając w głosowaniu kandydata SRK panią Zuzannę Nowakiewicz do Rady Miasta Rzeszowa.

         Wszystkich chętnych do współpracy, parafialne Koło SRK gorąco zaprasza do włączenie się w szerzenie dobra w naszej parafii.

Największa jest miłość

Pod takim tytułem ukazała się w 1999 roku, nakładem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, bardzo piękna Antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej,zawierająca utwory od Jana Kochanowskiego do czasów współczesnych. Wyboru wierszy dokonał i wstęp napisał ks. Tadeusz Jania, zaś grafiką Antologię ubogacił ks. Roman Kot. Zbiór liczący 600 stron zawiera ponad 700 pięknych wierszy o miłości 255 autorów. 

Antologia pozwala wędrować po wielu wymiarach miłości, dotyka odwiecznych problemów życia i śmierci, miłości ludzkiej, narzeczeńskiej i małżeńskiej, spełnionej i rodzinnej, miłości tragicznej i śmierci miłości, miłości pełnej goryczy, zawodu i tęsknoty, „co serce ściska”. W tej wędrówce z poezją możemy dojść do kresu ludzkiego istnienia, by w zadumie nad przemijaniem i w miłości do tych, co odeszli, zanurzyć się w Wielkiej Miłości, by także doświadczyć miłości tych, którzy w trudnych dla naszej Ojczyzny dniach odeszli, abyśmy my mogli żyć. Liryczna opowieść o losach ludzkiej miłości przeniesie nas w świat wyobraźni i w serca poetów.

        Pierwsze wydanie rozeszło się błyskawicznie. Symbolicznie ostatni jego egzemplarz przyjął w darze i pobłogosławił w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 24 czerwca 1998 roku.

        Wiersze zebrane w 15-tu różnych rozdziałach (m. in. Zakochani, Oczyma i sercem dziecka, Gorycz zawodu, Samotność i tęsknota), obok wysokiej wartości artystycznej, walorów estetycznych, refleksyjnych, są bardzo przydatne do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, też stanowić czuły i serdeczny prezent na każdą okazję, nagrodę w różnych konkursach, upominek na uroczystości rodzinne. Niewątpliwie Antologia winna znaleźć się w bibliotekach szkolnych, rodzinnych, domowych, parafialnych.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

System wpłat na potrzeby parafii

 Wkrótce usługa będzie aktywna, na razie skorzystaj z przelewu na nasze konto parafialne przez swój bank.

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

email: parafia(AT)podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj1636
Wczoraj1988
Ogółem665368