TransmisjaNa żywo

Czyńmy dobro

"Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy" (Jk 4, 17)

Nasza potrzeba

"A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę" (Flp 4, 19)

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Początki

         Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy naszej parafii powstało przy aprobacie ks. proboszcza Franciszka Kołodzieja 24 stycznia 1994r. Założycielem Koła był pan Tadeusz Ciupak, który w przeprowadzonych wyborach został pierwszym jego prezesem i funkcję tę pełnił w latach 1995-1997. W skład zarządu weszli wówczas: z-ca Prezesa Maria Pachorek, skarbnik - Małgorzata Tutak, sekretarz - Elżbieta Wólczańska.

         Pierwszym opiekunem z ramienia parafii został wówczas ks. Kazimierz Winnicki, który wspierał tworzące się Koło w latach 1994-1998. 

         Obecnie funkcję prezesa Koła pełni pan Leszek Lenartowicz, v-ce prezesem jest pani Maria Pachorek, skarbnikiem – Stanisława Majoch, sekretarzem – Renata Blok i członkiem zarządu – Tadeusz Blok.

         Koło przy naszej parafii działa w oparciu o Statut SRK Diecezji Rzeszowskiej zatwierdzony przez s. biskupa ordynariusza Kazimierza Górnego.

Cele działania SRK

         Głównym celem Stowarzyszenia jest wpływanie na życie małżeńskie i rodzinne zgodnie z etyką katolicką oraz wspieranie członków Stowarzyszenia w ich życiu małżeńskim i rodzinnym.

         Do zadań Stowarzyszenia należy:

  • podnoszenie i pogłębianie kultury życia małżeńskiego i rodzinnego,

  • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia i o właściwe warunki jego rozwoju,

  • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,

  • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

         Główne cele działalności parafialnego SRK to:

1. Praca z młodzieżą poprzez organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi kultury, oświaty, sportu, z przedstawicielami prawa i lekarzami.

2. Spotkania tematyczne z rodzicami i dziećmi.

3. Prowadzenie kiosku parafialnego – punktu sprzedaży książek, prasy katolickiej i dewocjonaliów.

4. Wydawanie gazetki parafialnej „Nasz znak”.

         Wielkim przedsięwzięciem w działalności Koła była decyzja podjęta na zebraniu Koła w dniu 21.05.1996r. dotycząca uruchomienia Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z naszej parafii. Głównymi inicjatorami jej powstania byli: ks. Kazimierz Winnicki - ówczesny opiekun Koła, oraz pani Maria Pachorek i jej śp. mąż pan Józef Pachorek. Pierwszym kierownikiem Świetlicy został pan Tadeusz Blok.

         Parafialne Koło SRK uczestniczyło także w życiu politycznym kraju i regionu, biorąc czynny udział w promowaniu członka Zarządu SRK Diecezji Rzeszowskiej dr inż. Józefa Górnego - v-ce Prezydenta Miasta Rzeszowa - kandydata SRK na posła do Sejmu z listy wyborczej AWS, jak również popierając w głosowaniu kandydata SRK panią Zuzannę Nowakiewicz do Rady Miasta Rzeszowa.

         Wszystkich chętnych do współpracy, parafialne Koło SRK gorąco zaprasza do włączenie się w szerzenie dobra w naszej parafii.

Największa jest miłość

Pod takim tytułem ukazała się w 1999 roku, nakładem Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, bardzo piękna Antologia polskiej poezji o miłości rodzinnej,zawierająca utwory od Jana Kochanowskiego do czasów współczesnych. Wyboru wierszy dokonał i wstęp napisał ks. Tadeusz Jania, zaś grafiką Antologię ubogacił ks. Roman Kot. Zbiór liczący 600 stron zawiera ponad 700 pięknych wierszy o miłości 255 autorów. 

Antologia pozwala wędrować po wielu wymiarach miłości, dotyka odwiecznych problemów życia i śmierci, miłości ludzkiej, narzeczeńskiej i małżeńskiej, spełnionej i rodzinnej, miłości tragicznej i śmierci miłości, miłości pełnej goryczy, zawodu i tęsknoty, „co serce ściska”. W tej wędrówce z poezją możemy dojść do kresu ludzkiego istnienia, by w zadumie nad przemijaniem i w miłości do tych, co odeszli, zanurzyć się w Wielkiej Miłości, by także doświadczyć miłości tych, którzy w trudnych dla naszej Ojczyzny dniach odeszli, abyśmy my mogli żyć. Liryczna opowieść o losach ludzkiej miłości przeniesie nas w świat wyobraźni i w serca poetów.

        Pierwsze wydanie rozeszło się błyskawicznie. Symbolicznie ostatni jego egzemplarz przyjął w darze i pobłogosławił w Rzymie Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 24 czerwca 1998 roku.

        Wiersze zebrane w 15-tu różnych rozdziałach (m. in. Zakochani, Oczyma i sercem dziecka, Gorycz zawodu, Samotność i tęsknota), obok wysokiej wartości artystycznej, walorów estetycznych, refleksyjnych, są bardzo przydatne do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, też stanowić czuły i serdeczny prezent na każdą okazję, nagrodę w różnych konkursach, upominek na uroczystości rodzinne. Niewątpliwie Antologia winna znaleźć się w bibliotekach szkolnych, rodzinnych, domowych, parafialnych.

Nasze pismo parafialne "ZNAK ZBAWIENIA"

 

Pismo parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie "ZNAK ZBAWIENIA" wydawane jest w każdą niedzielę. 

W tym piśmie podejmowane są różne sprawy z dziedziny teologii np. tłumaczenie słowa Bożego. Zamieszczane są intencje Mszy Św. na dany tydzień, niektóre ważniejsze ogłoszenia i informacje dotyczące życia parafii.

Zapraszamy do czytania tej gazetki oraz do czytania prasy katolickiej w ogóle. 

Nagrania audio do odsłuchania

Msze Święte

W niedziele i święta:

700, 830, 1000, 1130, 1245, 1800

W dni powszednie:

 630 i 1800

Konto parafii

PKO BP I O Rzeszów

61  1020  4391  0000  6502  0056  4120

Adres parafii

35-111 Rzeszów

ul. Krakowska 18

☎  +48 728 260 287

email: parafia(AT)podwyzszenie.pl

     Licznik odwiedzin

Dzisiaj757
Wczoraj2184
Ogółem529517